Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Aluetoimikunnan toimintasäännön muutos

 

910/00.01.01.00/2020

 

 

Kh tj 12.05.2020 § 11

 

  

Aluetoimikunnan toimintasääntö astui voimaan 1.5.2018. Sitä on päivitetty toiminnan edetessä, havaittujen muutostarpeiden vuoksi. Nyt voimassa ole päivitetty toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.4.2019 § 142. Toiminnasta saadut kokemukset, henkilömuutokset ja uusi organisaatio edellyttävät uusia muutoksia toimintasääntöön. Uusi toimintasääntö astuu voimaan 1.6.2020.

 

Päivitetty aluetoimikunnan toimintasääntö on liitteenä.

 

Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja vs kehittämispäällikkö Heli Veripää, puh. 020 615 8577, veli.veripaa(at)kouvola.fi

 

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle, että aluetoimikunnan toimintasääntöön tehdään seuraavat muutokset;

 

  1. Aluetoimikunnan kokouksessa sihteerinä toimii aluetoimikunnan jäsen. Kokouskutsut ja muistiot lähetetään kaupungin yhteyshenkilölle tiedoksi. Kaupungin edustaja osallistuu kokoukseen tarpeen mukaan.
  2. Toimintamääräraha poistetaan ja jää vain aluekehittämisraha ja innovaatioraha.
  3. Hyvinvointijohtaja tekee tarvittavat hallinnolliset päätökset ja hyväksyy laskut.
  4. Innovaatiorahoituksesta ei tehdä talousarviovarausta, vaan siitä tehdään tarvittaessa erillinen päätös kaupunginhallituksessa ja talousarviomuutos.
  5. Neljän aluetoimikunnan kokouksen lisäksi kokouspalkkio maksetaan kaupungin koolle kutsumista kokouksista. Matkakustannukset korvataan niistä kokouksista, joista on maksettu kokouspalkkio

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

_______________

 

 

Kh tj 26.08.2020 § 16

 

  

Pykälään 6 on palautettu toimintamääräraha, joka on tarkoitettu mm. aluetoimikunnan toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen (esim. kokouskahvitukset) sekä lähidemokratian edistämiseen aluetoimikunnan alueella. Tälle vuodelle on varattu talousarvioon toimintamäärärahaa 20.000 euroa ja aluekehittämisrahaa 100.000 euroa.

Valtuutettujen ja aluetoimikuntien työpajassa 17.9.2020 suunnitellaan toimintaa tulevalle valtuustokaudelle.

 

Päivitetty aluetoimikunnan toimintasääntö on liitteenä. 

 

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja  osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577,heli.veripaa(at)kouvola.fi.

 

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle, että aluetoimikunnan toimintasääntöön tehdään seuraavat muutokset:

 

2 § Aluetoimikunnan toiminta-alue 

 

Jokaisella suuralueella on aluekeskus, jossa on vähintään yksi monipalvelupiste hyödyntäen kaupungin nykyisiä toimitiloja.

 

4 § Aluetoimikuntien asettaminen, kokoonpano ja toimikausi

 

Aluetoimikunnan kokouksessa sihteerinä toimii aluetoimikunnan jäsen. Kokouskutsut ja muistiot lähetetään kaupungin yhteyshenkilölle tiedoksi. Kaupungin edustaja osallistuu kokoukseen tarpeen mukaan.

 

6 § Aluetoimikunnan toimintaan osoitettavat määrärahat

 

Kaupunginvaltuusto osoittaa aluetoimikunnille vuosittain toimintamäärärahan ja aluekehittämisrahan.

 

Toimintamääräraha on tarkoitettu mm. aluetoimikunnan toiminnasta aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen sekä lähidemokratian edistämiseen aluetoimikunnan alueella.

 

Aluekehittämisraha koostuu kahdesta osasta:
 

Aluekeskuskohtainen kehittämisraha, jonka käyttökohteet valitsee aluetoimikunta. Hyvinvointijohtaja tekee tarvittavat hallinnolliset päätökset ja hyväksyy laskut. Aluekehittämisraha on tarkoitettu erilaisiin alueellisiin yhteisöllisiin kokeiluihin, joita voidaan myöhemmin laajentaa koko Kouvolan alueelle.

 

Innovaatioraha, jota aluetoimikunta voi kirjallisesti hakea ja jota kaupunginhallitus voi tulevaisuusjaoston esityksestä alueelle myöntää. Raha on tarkoitettu alueiden pienimuotoiseen infrastruktuurin parantamiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjyyden, työllisyyden ja alueen asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseen.

 

7 § Aluetoimikunnan jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset

 

Aluetoimikunnan jäsenille maksetaan 50 euron kokouspalkkio ja puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan 50 % korotettuna. Palkkio maksetaan vuodessa enintään neljästä kokouksesta, vaikka niitä olisi tätä enemmän. Neljän aluetoimikunnan kokouksen lisäksi kokouspalkkio maksetaan aluetoimikuntien edustajille kaupungin koolle kutsumista kokouksista. Matkakustannukset korvataan niistä kokouksista, joista on maksettu kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan noudattaen soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

 

Muita korvauksia ei makseta (ml. ansionmenetyskorvaukset).

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston päätös:

 

Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

Kh 14.09.2020 § 246

 

     

Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, ar-ja.kumpu(at)kouvola.fi ja  osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577,heli.veripaa(at)kouvola.fi.

 

Aluetoimikunnan toimintasäännön muutos on liitteenä. Muutosehdotukset on merkitty liitteeseen punaisella.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan aluetoiminnan toimintasäännön voimaan tulevaksi 1.10.2020 alkaen.

 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 15.9.2020 lukien.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa