Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Perlacon Oy:n jatkotyön ohjausryhmän raportti

 

986/00.01.02.02/2020

 

 

Kh 14.09.2020 § 245

 

     

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 asettanut Perlacon Oy:n kaupungille vuoden 2019 lopussa tekemän raportin perusteella ohjausryhmän säästöjen valmisteluun. Perlacon Oy:n raportissa tuotiin esille mahdollisina toimenpiteitä mm. kaupungin organisaation tiivistäminen, kaupungin palvelujen yhtiöittäminen ja/tai ulkoistaminen, vuokratilojen käytön vähentäminen, avustusten määrän pienentäminen esitettyä enemmän, koulujen alkamisajan yhdenmukaistaminen (kuljetuskustannusten säästö), varhaiskasvatusverkon supistaminen sekä hankkeiden määrän vähentäminen.

 

Ohjausryhmään kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi Jari Larikan (varalla Tapio Karvonen), Sakari Smedsin (varalla Vesa Vainio), Kaisa Spiesin (varalla Juha Huhtala), Jari Käen (varalla Antti Eskelinen), Liisa Varjolan (varalla Markku Pakkanen) sekä Maria Elorannan (varalla Harri Helminen) lisäksi viranhaltijoista kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja talousjohtajan.

 

Ohjausryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa. Raportin alkuperäinen valmistumisajankohta oli 30.4.2020, mutta poikkeusolojen vuoksi kaupunginhallitus päätti 23.3.2020 § 105 muuttaa uudeksi määräajaksi 31.8.2020.

 

Kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti säästöjä valmistellut ohjausryhmä esittää vuosille 2021-2023 liitteen mukaisesti yhteensä 4,9 - 6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä sekä yhteensä 3,2 miljoonan euron kertaluonteisia säästöjä.

 

Ohjausryhmän esitykset tullaan käsittelemään osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Raportin säästövaikutukset on jaettu toimielimittäin talousarvion ja -suunnitelman kehyksessä.

 

Ohjausryhmä esittää, että esitykset huomioidaan jo lautakuntatyöskentelyssä, koska muuten pysyvä säästötavoite ei tule toteutumaan.

 

Lisäksi ohjausryhmä toteaa, että palveluverkkoja (perusopetus, lukio, liikunta jne) koskevat selvitykset ovat pääosin valmiina ja ne, sekä tekeillä olevat muut selvitykset, kuten varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys tulee huomioida osana kaupungin talousarviovalmistelua siltä osin kuin jo tehdyt päätökset tämän mahdollistavat.

 

Ohjausryhmä merkitsee myös tiedoksi, että virkamiesjohto on käynnistänyt lisäsäästöselvityksen toimialoittain ja jatkaa vielä ohjausryhmän työtä talousarviopäätöksentekoon asti. Toimialoilta haetaan vielä säästöesityksiä toiminnallisen tarkastelun kautta. Kaupungissa on toteutettu vuonna 2019 kahdet yhteistoimintamenettelyt ja vuonna 2020 yhdet. Pysyviksi henkilöstösäästötavoitteeksi on asetettu kaupunginhallituksen toimesta 180 henkilötyövuotta, josta 120 htv vuoden 2020 loppuun mennessä ja 60 htv:tä vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Ohjausryhmässä huomioidaan myös se, että kaupungin toimiala- ja toimielinuudistusta valmistelleen ohjausryhmän työn tuloksena tulee syntymään pysyviä säästöesityksiä kaupungin talouteen. Nämä tullaan huomioimaan säästötavoitteen syntymisessä sekä talousarviovalmistelussa. Myös muiden ohjausryhmien (Kinno, kulttuuritalojen yhtiöittäminen, KSAO:n yhtiöittäminen) raporttien tuloksena mahdollisesti syntyvät säästöt huomioidaan vastaavasti.

 

Ohjausryhmän raportti liitteineen on liitteenä.

 

 Lisätietoja: kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi ja talousjohtaja Hellevi Kunnas poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.15.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa