Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.01.2022 klo 15:00 - 16:57

Pykälä   Otsikko  
24   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
25   Pöytäkirjan tarkastajat
26   Ajankohtaiset infoasiat
27   Viestintäkoulutuskokonaisuuden hankinta
28 Kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan ja kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen
29 Kymsoten kysely jäsenkunnista siirtyneiden työntekijöiden palkkojen yhteensovittamisen loppuun saattamisesta
30   Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kasvun tuen päällikölle koskien koulunkäynninohjaajien lomauttamista koulujen kesäkeskeytysaikana
31 Tilapalveluiden rakennuttajapäällikön viran (virkanro: 11728) kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
32 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2022, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle 2022 sekä päätös kotikuntakorvauksista 2022
33 Omavelkainen takaus Kymen Vesi Oy:n lainalle
34 Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022
35 Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2022
36 Sisäisen tarkastuksen suunnitelma
37   Valtionperinnöt 2021 (salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 k.)
38   Oikaisuvaatimus konsernipalvelujen toimialajohtajan päätökseen 24.01.2022 § 4/2022 vahingonkorvausasiassa
39   Nuorisovaltuuston aloite puhe- ja läsnäolopaikasta kaupunginhallituksessa
40 Konsernipalvelujen käsittelemät kuntalaisaloitteet
41 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys vuodelta 2021
42   Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä keskusvaalilautakunnan täydentäminen
43   Eron myöntäminen luottamustehtävästä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston täydentäminen
44   Vastaus valtuustoaloitteeseen henkilöjunaliikenteen palauttamisen selvittämisestä Hillosensalmen junapysäkille sekä Lapinsalmelle johtavien teiden (Tihvetniementie ja Riippusillantie) päällystämisen aikataulun kartoitus
45   Vastaus valtuustoaloitteeseen joukkoliikenteen täydentämisestä ladattavilla sähköpotkulaudoilla
46   Ilmoitusasiat sekä kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja
Bamberg Ukko 2. varapuheenjohtaja
Karvonen Tapio jäsen
Raunio Milla jäsen
Witting Miia jäsen
Hovi Henna jäsen
Kekki Kirsi jäsen
Patjas Janne jäsen
Villikka Anni jäsen
Varjola Liisa jäsen
Pakkanen Markku jäsen
Aikio Jenni jäsen
Peltola Pulla varajäsen
Werning Paula valtuuston pj.
Kaunisto Ville valtuuston 1. varapj.
Hasu Jenny valtuuston 3. varapj.
Toikka Marita esittelijä, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Vainio Kirsi asiantuntija, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Tauriainen Johanna asiantuntija, turvallisuuspäällikkö
Seppä Minna asiantuntija, tiedotuspäällikkö
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Junnonen Sanna-Riitta asiantuntija, hyvinvointipäällikkö
Tylli Hannu asiantuntija, tekninen johtaja
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies