Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021 klo 17:00 - 18:11

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
90   Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
91   Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
92   Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen
93   Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien valitseminen
94   Kaupunginhallituksen valitseminen
95   Tarkastuslautakunnan valitseminen
96   Keskusvaalilautakunnan valitseminen
97   Kasvatus- ja opetuslautakunnan valitseminen
98   Liikunta- ja kulttuurilautakunnan valitseminen
99   Teknisen lautakunnan valitseminen
100   Teknisen lautakunnan lupajaoston valitseminen
101   Kymen jätelautakunnan jäsenten valitseminen
102   Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta
103   Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan kahden jäsenen valitseminen
104   Edustajien valinta Kymenlaakson Liiton edustajainkokoukseen
105   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
106   Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen
107   Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valitseminen
108   Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
109   Kaupunginvaltuuston kokoontuminen
110   Kaupunginvaltuuston sihteeri
111   Vastaus valtuustoaloitteeseen talousraporteista
112   Vastaus valtuustoaloitteeseen koronavuodelta säästyneiden kaupunginvaltuustolle varattujen kahvirahojen lahjoittamisesta Sirkuskoulu Bravuurille katon korjaukseen
113   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kaitilankadun ja Kaupinkadun risteyksen parantamiseksi
114   Valtuustoaloite henkilöjunaliikenteen palauttamisen selvittämisestä Hillosensalmen junapysäkille sekä Lapinsalmelle johtavien teiden (Tihvetniementie ja Riippusillantie) päällystämisen aikataulun kartoitus
115   Valtuustoaloite Kouvolan bussien kerta- ja arvolippujen vaihtoajan pidentämisestä
116   Valtuustoaloite joukkoliikenteen täydentämisestä ladattavilla sähköpotkulaudoilla

Osallistuja Tehtävä
Ahola Nita jäsen
Aikio Jenni jäsen
Bamberg Ukko jäsen
Byman Mika jäsen
Carpelan Christa jäsen
Hasu Anne jäsen
Hasu Jenny jäsen
Hovi Henna jäsen
Huhtala Juha jäsen
Huuhilo Manu jäsen
Hyttinen Jyrki jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Hämäläinen Tiina jäsen
Jaanu Mikko jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Kekki Kirsi jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Kuutti Heikki jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Lakka Marjo jäsen
Lammi Maria jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehmusmetsä Timo jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Leppänen Jouko jäsen
Lindström Leo jäsen
Melkko Sari jäsen
Mörk Joni-Petri jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Pahkala Janne jäsen
Pakkanen Markku jäsen
Patjas Janne jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pilli-Sihvola Iida jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Relander Camilla jäsen
Ripattila Juha jäsen
Silén Jukka jäsen
Spies Kaisa jäsen
Taiveaho Satu jäsen
Tiainen Esa jäsen
Tähtinen Anssi jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Uljas Laila jäsen
Uuttala Jarmo jäsen
Vainikka Toni jäsen
Vainio Vesa jäsen
Varjola Liisa jäsen
Vesala Katriina jäsen
Villikka Anni jäsen
Wall Janne jäsen
Werning Paula jäsen
Witting Miia jäsen
Ylä-Outinen Mia jäsen
Rantala Veikko nuorisovaltuuston edustaja
Rautiainen Anni nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita asiantuntija, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka asiantuntija, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Niemi Veikko asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies
Tylli Hannu asiantuntija, tekninen johtaja
Seppä Minna asiantuntija, tiedotuspäällikkö
Vainio Kirsi asiantuntija, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Mikkola-Lehtinen Arja asiantuntija, hallintosihteeri
Pykälistö Heli asiantuntija, hallintosihteeri