Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021 klo 13:00 - 17:16

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
205   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
206   Pöytäkirjan tarkastajat
207   Ajankohtaiset infoasiat
208 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
209 Asuntopoliittisten linjausten ja kehittämissuunnitelman valmistelu
210 Loppuraportti Kouvolan strategiatoteutumasta valtuustokaudella 2017-2021
211 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021
212 Vuoden 2022 talousarviokehys ja laadintaohjeet
213   Canelco Capital Oy:n laina
214   Kouvolan Asunnot Oy:n korkotukilainan korkomuutos koskien Ankkapurhan Kiinteistöt Oy:tä
215   Lunastusoikeuden käyttäminen Sarastia Oy osakkeen osalta
216 Kouvolan kaupungin konserniohjeen sekä hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeistuksen päivittäminen
217 Maanvuokrasopimus 286-10-9906-0, Railgate Finland Oy
218   Kaikkien Kouvola 2019-2022 talousraportti vuodelta 2020
219   Vastaus kuntalaisaloitteeseen - Ratamo-sairaalan päiväkirurgia
220 Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma
221   Apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujen toimialajohtajan sijaisen määrääminen
222   Toimivallan siirtäminen asuntosihteerille eräissä asuntotoimen viranomaistehtävissä
223   Toimivallan siirtäminen konsernipalvelujen toimialajohtajalle kiinteistönhoitopalvelujen, kiinteistöjen kunnossapidon sekä puhtauspalvelujen tuottamista koskevien sisäisten palvelusopimusten hyväksymisen osalta
224   Kuntavaalien 2021 vaalilautakuntien täydentäminen
225   Vaalilautakuntien toiminnan turvaaminen
226   TS-kehittämistyöryhmän jäsenten päivittäminen
227 Koordinoivan opinto-ohjaajan viran perustaminen
228   Valtuuston kokouksen 3.5.2021 ja jatkokokouksen 10.5.2021 päätösten toimeenpano
229   Vastaus Kouvolan keskustan valtuustoryhmän toimenpidealoitteeseen selvityksen tekemisestä kulttuuritalojen tulevaisuudesta
230   Vastaus valtuustoaloitteeseen ohjeistuksen laatimisesta kouluille alaikäisten lasten lainvastaisiin tekoihin puuttumisesta
231   Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluissa
232   Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamisesta Kouvolassa
233   Vastaus valtuustoaloitteeseen ns. liikennevalojärjestelmän käyttöönottamisesta asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja päättäjien tiedonkulun selkeyttämiseksi
234   Vastaus valtuustoaloitteeseen yksityistierahoituksen määräytymisperiaatteista
235   Ilmoitusasiat
236   Muut asiat
237 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Upseeritie 5 myyntiä
238 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Upseeritie 11 myyntiä

Osallistuja Tehtävä
Helminen Harri puheenjohtaja
Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Koskela Birgit jäsen
Käki Jari jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Spies Kaisa jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Vesa jäsen
Witting Miia jäsen
Leppänen Jouko valtuuston pj.
Werning Paula valtuuston 1. varapj.
Pakkanen Markku valtuuston 2. varapj.
Larikka Jari varajäsen
Kossila Päivi varajäsen
Toikka Marita esittelijä, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Valtonen Katariina asiantuntija, kehittämispäällikkö
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Kanerva Karoliina asiantuntija, kehittämispäällikkö
Kumpu Arja asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Lehtonen Sanna asiantuntija, liikenneinsinööri
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.6.2021 lähtien