Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021 klo 13:02 - 18:11

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
69   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
70   Pöytäkirjan tarkastajat
71   Ajankohtaiset infoasiat
72 Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2021-2025
73 Virtakiven venesataman asemakaava ja -muutos, kaava nro 22/013
74 Kouvolatalon lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 02/010
75 Asemakaavan muutos, kaava nro 02/006 Sakaristonmäki
76 Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
77 Naukion päiväkodin hankesuunnitelma ja rahoitusmalli
78   Talousarviomuutos liikuntaolosuhteiden edistämiseksi / liikunta- ja kulttuurilautakunta
79   Talousarviomuutos, tilapalvelut/investoinnit
80 Kouvola-talon korjaustyöt, vaihe 2 -hankkeen rakennusurakoitsijan valinta
81   Tapahtumayhteistyön tuen hakemukset koskien uusia ja kiertäviä yksittäisiä tapahtumia
82   Kuntavaalien 2021 vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen
83   Vaaliviranomaisen palkka ja korvaus kuntavaaleissa 2021
84 Sivistysjohtajan viran täyttämiseen liittyvät valmistelutoimenpiteet
85 Apulaisrehtorin viran perustaminen ja lukion rehtorin viran lakkauttaminen
86 Kiinteistöinsinöörin viran perustaminen
87   Uuden uimahallin ohjausryhmän nimeäminen
88 Vastaus valtuustoaloitteeseen tarkemman selvityksen laatimiseksi koulukuljetuksissa ilmenneistä ongelmista ja ongelmiin johtaneista syistä
89   Vastaus valtuustoaloitteeseen lisätuen tarjoamisesta Harrastuspassin avulla lasten ja nuorten harrastamiseen Kouvolassa
90 Vastaus valtuustoaloitteeseen senioreiden kuntopisteiden lisäämisestä
91   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolan Veden hallituksen pikaisesta vaihtamisesta
92   Ilmoitusasiat
93   Muut asiat
94   Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 15.2.2021 § 57 koskien Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen luottamuksen arviointia

Osallistuja Tehtävä
Helminen Harri puheenjohtaja
Kaunisto Ville 1. varapuheenjohtaja
Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja
Eloranta Maria Jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Koskela Birgit jäsen
Käki Jari jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Spies Kaisa jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Vesa jäsen
Witting Miia jäsen
Leppänen Jouko valtuuston pj.
Werning Paula valtuuston 1. varapj.
Pakkanen Markku valtuuston 2. varapj.
Huhtala Juha valtuuston 3. varapj.
Toikka Marita esittelijä, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Kumpu Arja asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Tylli Hannu asiantuntija, tekninen johtaja
Niemi Veikko asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Kuusisto Helena asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö
Kuitikka Arto asiantuntija, vs. toimitilajohtaja
Vartiainen Anneli asiantuntija, rakennuttajapäällikkö
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Käki Anne asiantuntija, yhteyspäällikkö
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.3.2021 lähtien. Pykälät 73 - 76, 78 ja 80 ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 9.3.2021 lähtien.