Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.11.2020 klo 17:00 - 21:07

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
78   Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
79   Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
80 Asemakaavan muutos, Vilppulanraitti 08/005
81   Kouvolan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2021-2026
82   Arviointipäällikön valinta
83   Talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon
84 Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2021
85   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvola hiilineutraali vuonna 2035 ja muiden keskeisten kaupunkistrategisten tavoitteiden päivittämistä paremmin nykytilannetta palvelevaksi
86   Vastaus valtuustoaloitteeseen suoran aloiteoikeuden myöntämiseksi Kouvolan nuorisovaltuustolle
87   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kymsoten asioiden seurannan ottamisesta jonkun lautakunnan tai jaoston alaisuuteen
88 Vastaus valtuustoaloitteeseen tarkastelun aloittamiseksi viipymättä Kouvolan hallinnonalojen päällekkäisyyksien ja kuntalaisten arkea hallitsevan turhan byrokratian purkamiseksi
89 Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025 - Kymen jätelautakunnan alueen kunnat
90 Kymenlaakson liiton perussopimus 1.1.2021 alkaen
91 Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportti sekä kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen
92   Valtuustoaloite senioreiden kuntopisteiden lisäämisestä
93   Valtuustoaloite ns. liikennevalojärjestelmän käyttöönottamisesta asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja päättäjien tiedonkulun selkeyttämiseksi
94   Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta

Osallistuja Tehtävä
Leppänen Jouko puheenjohtaja
Werning Paula 1. varapuheenjohtaja
Pakkanen Markku 2. varapuheenjohtaja
Huhtala Juha 3. varapuheenjohtaja
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eloranta Maria jäsen
Hasu Jenny jäsen
Helminen Harri jäsen
Honkimaa Joonas jäsen
Hovi Henna jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koivisto Antti jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kossila Päivi jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Lindholm Matti jäsen
Lindström Jari jäsen
Liukkonen Jorma jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Melkko Sari jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Ripattila Juha jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Silén Jukka jäsen
Smeds Sakari jäsen
Spies Kaisa jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Taskinen Kari jäsen
Tikka Anna jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Varjola Liisa jäsen
Wall Janne jäsen
Witting Miia jäsen
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Rautiainen Anni nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita asiantuntija, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka asiantuntija, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Niemi Veikko asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies
Toikka Vesa asiantuntija, liikunta- ja kulttuurijohtaja
Tylli Hannu asiantuntija, tekninen johtaja
Laine Terttu asiantuntija, hallintosihteeri
Ylä-Outinen Mia varajäsen
Paloranta Pertti varajäsen

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 25.11.2020 lähtien