Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2020 klo 17:00 - 19:07

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
53 Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024
54 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2019-2020 ja työohjelma syksylle 2020
55   Talousarviomuutos 2_2020, investoinnit /Tekninen lautakunta Maaomaisuus ja paikkatieto
56 Kotkankallion alueen asemakaavan muutos, kaava nro 04/003
57   Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kinnon toiminnan epäselvyyksiä
58   Vastaus valtuustoaloitteeseen matalan kynnyksen psykoterapian (lyhytterapian) saamiseksi osaksi Kouvolan kaupungin työterveyshuollon palveluja
59 Vastaus valtuustoaloitteeseen yhteistyöverkostoselvityksen tekemisestä
60 Vastaus valtuustoaloitteeseen sote-selvityksestä
61   Vastaus valtuustoaloitteeseen selvityksestä pienydinvoimalan soveltuvuudesta Kouvolaan
62 Pohjois-Kymen Kasvu ry:n esitys Kouvolan kaupungille ja Iitin kunnalle Leader- toimintaan sitoutumisesta ohjelmakaudelle 2021-2027 
63   Valtuustoaloite tarkemman selvityksen laatimiseksi koulukuljetuksissa ilmenneistä ongelmista ja ongelmiin johtaneista syistä

Osallistuja Tehtävä
Leppänen Jouko puheenjohtaja
Werning Paula 1. varapuheenjohtaja
Huhtala Juha 3. varapuheenjohtaja
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eloranta Maria jäsen
Hasu Jenny jäsen
Helminen Harri jäsen
Honkimaa Joonas jäsen
Hovi Henna jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Koivisto Antti jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kossila Päivi jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Lindholm Matti jäsen
Lindström Jari jäsen
Liukkonen Jorma jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Melkko Sari jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Ripattila Juha jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Seppälä Topi jäsen
Silén Jukka jäsen
Smeds Sakari jäsen
Spies Kaisa jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Taskinen Kari jäsen
Tikka Anna jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Varjola Liisa jäsen
Wall Janne jäsen
Witting Miia jäsen
Paloranta Pertti varajäsen
Ylä-Outinen Mia varajäsen
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Rautiainen Anni nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita asiantuntija, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka asiantuntija, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Niemi Veikko asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies
Seppä Minna asiantuntija, viestintäpäällikkö
Toikka Vesa asiantuntija, liikunta- ja kulttuurijohtaja
Tylli Hannu asiantuntija, tekninen johtaja
Laine Terttu asiantuntija, hallintosihteeri

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.9.2020 lähtien