Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 08.06.2020 klo 12:00 - 17:31

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Pöytäkirjan tarkastajat
22 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
23 Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019
24 Henkilöstökertomus vuodelta 2019
25 Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava
26 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Jaalan Kallioistentie, 61/004
27 Asemakaavan muutos, Kulotien lähialue 06/006
28 Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuusaantie 21/028
29   Asemakaavojen hyväksymiskäytäntöjen tarkentaminen teknisen lautakunnan ja kaupunginvaltuuston välillä
30 Osavuosikatsaus 1-4/2020
31   Talousarviomuutos vuoden 2020 palkkatukityöllistämisen tuloarvioihin ja määrärahoihin
32   Talousarviomuutos tilapalvelujen investoinnit
33   Talousarviomuutos vuoden 2020 investointien rahoitusosuuksiin ja pysyvien vastaavien aineellisiin hyödykkeisiin
34 Talousarviomuutos 1_2020, investoinnit / Tekninen lautakunta
35 Hallintosäännön 161 §:n vahvistaminen 9.6.2020 alkaen
36 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021
37 Ympäristöohjelman vuosiraportti 2019
38 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys vuodelta 2019
39   Vastaus valtuustoaloitteeseen osatyökykyisten saamisesta työelämään
40   Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähköisen aloitepalvelun käyttöönotosta
41   Vastaus valtuustoaloitteeseen toisen asteen koulujen yhteistyö Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa
42   Vastaus valtuustoaloitteeseen ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen puolittamisesta kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä
43   Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolassa työskentelevien puolustusvoimien kantahenkilökunnan pysyvän asumisen edistämisestä ja kartoittamisesta sekä markkinoinnin parantamisesta puolustusvoimien henkilökunnan suuntaan
44   Eron myöntäminen luottamustehtävästä sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan täydentäminen
45   Eron myöntäminen luottamustehtävästä sekä tulevaisuusjaoston täydentäminen
46   Valtuustoaloite nuorten kuulemiseksi äänestyspaikkoja suunniteltaessa
47   Valtuustoaloite työllisyyden kuntakokeiluun hakeutumisesta
48   Valtuustoaloite vapaa-ajanasukkaiden huomioimisesta
49   Valtuustoaloite Vuohijärven uimarannan, jääkiekkokaukalon, hiihtolatujen sekä valaistun pururadan ylläpidosta
50   Valtuustoaloite lukollisen tilan saamisesta sotaveteraanien perinnetyön käyttöön

Osallistuja Tehtävä
Leppänen Jouko puheenjohtaja
Werning Paula 1. varapuheenjohtaja
Pakkanen Markku 2. varapuheenjohtaja
Huhtala Juha 3. varapuheenjohtaja
Aikio Jenni jäsen
Byman Mika jäsen
Eloranta Maria jäsen
Hasu Jenny jäsen
Helminen Harri jäsen
Honkimaa Joonas jäsen
Hovi Henna jäsen
Hyytiäinen Sari jäsen
Jokiranta Kimmo jäsen
Karvonen Tapio jäsen
Kasurinen Outi jäsen
Kaunisto Ville jäsen
Korpivaara Pekka jäsen
Koskela Birgit jäsen
Kossila Päivi jäsen
Kuisma Risto jäsen
Käki Jari jäsen
Laakso Sheikki jäsen
Laine Raimo jäsen
Larikka Jari jäsen
Lehtomäki Maija jäsen
Lindholm Matti jäsen
Lindström Jari jäsen
Liukkonen Jorma jäsen
Lonka Mirja jäsen
Mattila Minna-Kristiina jäsen
Melkko Sari jäsen
Nuorivuori Marja-Terttu jäsen
Nyberg Jukka jäsen
Nykänen Marjatta jäsen
Peltola Pulla jäsen
Pyötsiä Johanna jäsen
Raunio Milla jäsen
Rautiainen Aimo jäsen
Ristolainen Niina jäsen
Rouvari Sinikka jäsen
Sahamies Arto jäsen
Seppälä Kirsi jäsen
Silén Jukka jäsen
Suninen Jouni jäsen
Sydänmaanlakka Verna jäsen
Taskinen Kari jäsen
Tikka Anna jäsen
Tähtinen Sanna jäsen
Vainio Marja-Leena jäsen
Vainio Vesa jäsen
Wall Janne jäsen
Witting Miia jäsen
Palmroos Maria nuorisovaltuuston edustaja
Rautiainen Anni nuorisovaltuuston edustaja
Toikka Marita asiantuntija, kaupunginjohtaja
Forsell Tuukka asiantuntija, apulaiskaupunginjohtaja
Tommiska Katja sihteeri, hallintojohtaja
Kangasniemi-Kuikka Anne asiantuntija, kaupunginarkkitehti
Karhu Päivi asiantuntija, henkilöstöjohtaja
Kumpu Arja asiantuntija, hyvinvointijohtaja
Kunnas Hellevi asiantuntija, talousjohtaja
Niemi Veikko asiantuntija, kasvatus- ja opetusjohtaja
Portaankorva Petteri asiantuntija, kehitysjohtaja
Sandås Päivi asiantuntija, kaupunginlakimies
Seppä Minna asiantuntija, viestintäpäällikkö
Suoknuuti Sami asiantuntija, kaupungingeodeetti
Toikka Vesa asiantuntija, liikunta- ja kulttuurijohtaja
Laine Terttu asiantuntija, hallintosihteeri
Hämäläinen Tiina varajäsen
Koskinen Erkka varajäsen
Kuutti Heikki varajäsen
Paloranta Pertti varajäsen
Ylimäki Kalle varajäsen
Ylä-Outinen Mia varajäsen

Nähtävilläolo  
Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.6.2020 lähtien